Treningstider for SIF Håndball sesongen 2017/2018 (gyldig fra 10.08.2017).

Forespørsel om leie sendes sorumsand@ronhandball.no Det kan bli gjort endringer på disse tidene, men lagene vil da bli gjort oppmerksomme på dette i god tid.

 

Sist publisert: 28. november 2017:


 Kommentarer:

  • Treningstider begynner i prinsippet kl 1730. Hvis andre lag enn de oppsatte ønsker å trene i perioden 1530-1730, gi beskjed.
  • Treningstider i SIF-hallen avsluttes kl. 22:00. Lagene som har siste økt i SIF-hallen står fritt til å utvide sin treningstid i henhold til ønske.
  • Vi forventer at alle respekterer egne og andres treningstid. Skifte kan gjøres i gang eller på tribune. Vær spesielt oppmerksom på at yngre spillere fort blir "forstyrret / ukonsentrerte" ved unødig støy på tribunen.
  • Dato for brannvernkurs i SIF-hallen vil bli annonsert senere. Brannvernkurs i Bingsfosshallen gjennomføres FØR første trening.
  • Vær oppmerksom på at enkelte helger er det håndballkamper på lørdager og utover kl. 17:30 på søndager. Fullstendig kampoppsett finnes på www.handball.no og kamper har forrang fremfor treninger i helg.
  • Ved ønske om lørdagstreninger må det gis beskjed innen 01.10.2017. Beskjed tis til Sørumsand IF Håndball (sorumsand@ronhandball.no)
  • Enkelte fredager og lørdager vil det bli avholdt kurs. Informasjon om dette gis med minimum 7 dagers varsel.
  • SIF-hallen er stengt for trening i sammenheng med Jubileumsfesten i November.
  • Bingsfosshallen er stengt for trening i sammenheng med teatergruppa Tut og Kjør, samt i skoleferiene.


Powered by: Bloc