Anleggsvirksomhet i og rundt Idrettsparken

Postet av Sørumsand IF den 10. Mar 2015

I løpet av 2016 skal det nye renseanlegget for Sørum, Fet og Gjerdrum være klar til bruk. Utbyggingen er godt i gang på flere steder, det gjelder også forberedelsene til selve anlegget som skal ligge på Tangen (i skogholtet nedenfor grusbanen vår).

I den forbindelse har vi inngått en avtale med MIRA (Midtre Romerike Avløpsselskap) om at de kan kjøre gjennom anlegget vårt ved behov. Selve anleggsveien skal gå fra Lystad og ned til Tangen, men pga kulverten og en trang/lav togundergang, er det ikke alt som lar seg frakte denne veien på nåværende tidspunkt.

Det som gjøres i disse dager er følgende;
- vannledning/kum som legges mellom jernbanelinjen og tribunen/kunstgressbanen.
- anleggsvei langs jernbanelinjen på nedsiden av grusbanen (her må det kjøres mellom kunstgressbanen og gressområdene)

I løpet av de neste 2-3 ukene vil det kjøres noen lastebil-lass.Vi har vært klare overfor MIRA om at sikkerheten må bli bedre og følgende tiltak gjennomføres;
- det kjøres ikke lastebiler på området før kl 09.00 om morgenen, slik at barna kan gå trygt til skolen
- det skal ikke kjøres etter kl 17.00
- det er laget ekstra gangvei med gjerde fra bommen og gjennom området vårt - med åpning til klubbhuset
- det skal være manuelle vakter i området hver gang det kjøres en lastebil

I midten av mars vil det bli kjørt brakkerigger gjennom området. Vi jobber med at dette kan kjøres om natta. Vi har selvfølgelig også oppfordret om at kjøringen i størst mulig grad gjøres via Lystad og minst mulig gjennom Idrettsparken.

Vi ser på muligheten for at parkeringsplassen vår kan oppgraderes i denne sammenheng.

Det vil også bli laget gang -og tursti gjennom området vårt, ned til Lensebrakka og langs Glomma bort til Vestbyfeltet som dermed kobler seg på stien som går til Bingsfoss. Det kommer til å bli fantastisk fint når det blir ferdig. Denne turstien vil bla bli lagt oppå der hvor det lages vei idag.
MIRA skal selvfølgelig sette i stand de områdene som blir berørt av utbyggingen.

Vi ber om forståelse og fleksibilitet i denne perioden - gulroten er at anlegget vårt blir enda finere når det er ferdig!

Tonja