Dugnader

 

Alle er vi kjent med at ingen idrettslag fungerer uten dugnadsinnsatsen til foreldre og foresatte. SIF Håndball er intet unntak, og vi får vel egentlig aldri presisert ofte nok at vi setter enormt stor pris på den innsatsen som legges igjen av dugnadstimer gjennom en lang sesong.

Vi i SIF Håndball prøver hele tiden å tilpasse oss en hektisk hverdag. Vi forsøker å tilrettelegge for minimal dugnadsinnsats og jevnest mulig fordeling av tidsbruk.

Enkelte ganger bommer vi, men vi prøver alltid å finne løsninger som gjør at alle blir mest mulig fornøyd.

Fellesdugnader  for høsten 2021 er salg av kakebokser i okt/nov. Salg av julenek blir avholdt før jul.

Påsken 2022 blir det påskelotteri, som i 2020.

Lagene står fritt til å skaffe egne dugnader, men hver dugnad skal kvalitetssikres av styret i SIF Håndball, for å sikre at foreldregrupper ikke blir ”overlesset” med dugnader. Vi ønsker heller ikke at aktive spillere blir tillagt en mengde tilleggsoppgaver ved siden av eventuelle trenerverv og dommerverv. Det er mange unge som i dag gjør en innsats for håndballgruppa ved siden av spilleroppgaven, og disse må vi alle verne om.

Mange ønsker å ”betale” seg ut av dugnader, men resultatet av en slik løsning kan bli at de med god inntekt unngår dugnader, mens folk med mindre ressurser må gjøre jobben for dem. Dette vil dermed kunne være med å skape sosiale skiller mellom barn og gi grobunn for mobbing, noe vi arbeider aktivt for å unngå.