Disponering av John Ole Nafstad`s minnefond

Postet av Sørumsand IF den 16. Okt 2015

Ifm med den tragiske bortgangen til tidligere styreleder John Ole Nafstad i 2014, ønsket familien at det ved begravelsen skulle gis en gave til SIF i stedet for blomster. Disse midlene ble deretter satt på en egen konto og det ble etablert et minnefond. Familien til John Ole og Hovedstyret i SIFutarbeidet i fellesskap et sett med vedtekter på hvordan disse midlene skulle brukes og det ble nedsatt et styre for dette fondet. Styret har bestått av Jonas Nafstad, Ronny Engebretsen og Tonja M. Orderud.
Det har vært forsøkt å finne aktuelle modeller for tildeling til ulike tiltak, men dette har vært vanskelig. Spesielt fordi bidraget blir veldig beskjedent om man kun skal bruke av fondets årlige avkastning.

Etter flere møter i styret er det nå besluttet å gi hele fondet - kr. 58 053 - til bygging av tennisbanene. John Ole var opptatt av å skape ny aktivitet hvor terskelen for deltagelse er lav og hvor tilbudet er til alle. Dette prosjektet er derfor i tråd med både vedtektene til minnefondet og John Ole`s visjoner for idretten i Sørum.

Når tennisbanene er realisert, vil det bli montert en plakat på gjerdet rundt banene som skriver noe om at dette bla. er finansiert med midler fra John Ole`s minnefond.

Når prosjektet med nye tennisbaner er realisert og banene åpnet, vil John Ole`s minnefond bli avviklet.

Vi takker familien Nafstad for deres engasjement i SIF og deres velvilje til å bruke disse midlene på aktivitet for barn og unge i den flotte klubben vår!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.