Medlemskontingent 2021

Postet av Sørumsand IF den 26. Jan 2021

Medlemskontingenten i SIF ble fakturert 23. januar til alle medlemmer. Noen har kanskje observert at det som tidligere het "familie kontingent" ikke lenger brukes. NIF sier følgende: "Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning. Medlemskontingenten må være på minst kr. 50,- for hvert enkelt medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger".

Det betyr at SIF var nødt til å endre praksis fra å ha en pris pr. familie, til å ha en pris pr. familiemedlem.

I den forbindelse har vi ved årsskiftet tatt i bruk den nyeste versjonen av Klubbadmin (medlemsregisteret vårt) og da har også muligheten til å fakturere familiemedlemsskap som tidligere, blitt borte. 

På årsmøtet i mai 2020, vedtok vi at det heretter skal faktureres for 1 hovedmedlem og deretter for ytterligere familiemedlemmer. Kontingenten ble fastsatt til kr. 490,- for hovedmedlem og 140,- for de andre familiemedlemmene. Dette gjelder kun for de som er registrert i samme familie.

Kontingent for enkeltmedlemmer er som tidligere og for 2021 ble det fastsatt til kr. 490,- for voksne (fom. 18 år) og kr. 390,- for barn (tom. 17 år).

Vi er avhengige av at alle medlemmer betaler medlemskontingenten sin, slik at vi fortsatt kan utvikle tilbudet vårt til klubbens medlemmer og oppfordrer alle til å betale denne innen tidsfristen.

Vi oppfordrer også alle til å sjekke sine egne opplysninger i Min Idrett og da spesielt sjekke at man ligger inne med riktig mailadresse. Det er denne vi bruker ved fakturering og vi er avhengig av at den til enhver tid er riktig. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.